ឥស្លាមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នក ត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរ

ប្រធានបទ៖ ឥស្លាមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នក ត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរ បកស្រាយដោយ៖ អូស្តាស មូសា …

ខ្មែរឥស្លាម ៤០០គ្រួសារ ទទួលបានកញ្ចប់អាហារស្រាយបួសរ៉ម៉ាឌន ពីព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត

ភ្នំពេញ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូស្មាន ហាស្សាន់ បានអញ្ជើញចែកអំណោយដែលជ …